فال انبیا حضرت یوشع

حضرت یوشع

در طالع شما سفر دریایی است.در زندگی به پستی حساس گذاشته میشوید که خطرات زیادی دارد.سعی به ارشاد خطا کاران داشته باشید و همواره صبر پیشه کنید که لطف خداوند شامل حالتان خواهد شد.

فال انبیا حضرت هود

حضرت هود(ع)

بیماری داری که فکر تو را پریشان کرده.خداوند به زودی بیمارت را شفا خواهد داد و فکر تو آسوده خواهد شد.خداوند لطفش همیشه شامل بندگانش میشود.پس به لطف خدا ایمان داشته باش

فال انبیا حضرت هارون

حضرت هارون (ع)

از جانب یکی از بستگانت،به تو خیری خواهد رسید و کسب و کار تو رونق خواهد یافت.اما فراموش نکن که پس از کسب ثروت،مالت را به دیگران انفاق کنی و از کمک به نیازمندان دوری نکنی.

فال انبیا حضرت محمد

حضرت محمد (ص)

در میان فامیل و خویشاوندان به مقام و جایگاه بالایی خواهی رسید که باعث حسد ورزیدن آن ها میشوی.اما خداوند در این راه حافظ تو است و تو را از چشم زخم ها محافظت میکند.شکر خدای را به جا آور و همواره سعی داشته باش با اخلاقی نیکو با دیگران رفتار کنی

فال انبیا حضرت عیسی

حضرت عیسی

بدان که به نيتي که داري به زودي از تمام مشکلات و غم ها رها ميشوي و عمرت دراز تر خواهد شد.سعي کن در ادامه ي راه دوستان خوب برگزيني.سفري در انتظار توست.به آن سفر برو و بدان که دعاي خير پدر و مادرت نگهدارت خواهد بود.به يار خود خواهي رسيد و دلت را صاف کن که آينده تو روشن خواهد بود.

فال انبیا حضرت سلیمان

حضرت سلیمان(ع)

قصد کاری داری و به دنبال انباشته کردن ثرورت و مال زیاد هستی.در کارت تمام جوانب را در نظر بگیر که به هدفت خواهی رسید.در کارت از توکل به خدا غافل نشو و همیشه کمک او را طلب کن.

فال انبیا حضرت اسماعیل

حضرت اسماعیل(ع)

نعمت های خدا را شکر بگو و اینقدر کفر نعمت نگو.شاید خواسته ی پروردگار چیزی دیگر است که تو از آن بی خبری.به خداوند اعتماد داشته باش که قطعا او صلاح کار ما را بهتر میداند.

فال انبیا حضرت الیاس

حضرت الیاس(ع)

نا امیدی تو بخاطر مقایسه خود با دیگران است.اینکار را ترک کن که برایت جز ناامیدی چیزی ندارد.بلند همت باش و ایمان داشته باش که تو میتوانی.مطمعن باش خداوند جواب تلاش های تو را خواهد داد

فال انبیا حضرت ادریس

حضرت ادریس (ع)

در طلب چیزی هستی که به زودی به آن میرسی.در این راه از افرادی باید دوری کنی که به تو حسد میورزند و قصد نابودی تو را دارند.در چند روز آینده طالع نحسی داری که به زودی میگذرد و روز های خوش برای تو می آید.

فال انبیا-حضرت ایوب

پیامبر : حضرت ایوب

چيزي را از دست داده اي و اين موضوع باعث غم زياد براي تو شده است.چاره ي کار تو در صبر کردن و توکل بر خدا است و اميدوار باش که مشکلت خواهد شد.اگر قصد سفر داري حتما به آن برو.اما اگر قصد کار يا قراردادي داري آن را متوقف کن.در زندگي تو شخصي وارد خواهد شد که زندگي تو را بهتر و راحت تر خواهد کرد.ب خدا توکل کن و از او سعادت آينده را بخواه.

 

برای گرفتن یک فال دیگر بر روی عبارت زیر کلیک کنید

گرفتن فال انبیا