مطالب توسط admin

فال تاروت ۲

اراده داشته باشید، از مهارتهای سازمان یافته بهرمند شوید. شروع کار جدیدی دارید. استعدادهایی که دارید را به کار گیرید. از نیروهای مافوق طبیعت کمک بگیرید تا از عهده کارهایی که دیگران قادر به انجام آن نیستند راحت برآیید. برای گرفتن یک فال دیگر روی متن زیر کلیک کنید گرفتن فال

فال تاروت ۱

پیشنهادی تازه خواهید داشت. انگیزه داشته باشید و با نیرو زندگی کنید. میخواهید هدف بزرگی را انجام دهید که در آن دقت کنید و مراقب باشید تا انتخاب های صحیح داشته باشید.   برای گرفتن یک فال دیگر روی متن زیر کلیک کنید گرفتن فال

دل میرود ز دستم صاحب دلان خدا را (۵)

کاری را که قصد انجامش را دارید پنهان نمایید. کار را هرقدر کوچک است باز هم بزرگ پندارید. خیال پردازی مکن و وقت را غنیمت شمار تا صاحب مقام شوی. روزهای تنگدستی به پایان رسیده است و اینک زان آرامش توست. عمرت طولانیست و وضعیت فعلی ات دچار تغییر خواهد گشت   فال حافظ با […]

صبا به لطف بگو آن غزال رعنا را (۴)

با الطاف الهی و با بلند همتی به آرزوی خود خواهی رسید. پیشنهاد خود را تغییر بده و از غرور بپرهیز. در کار خود از مشورت دیگران بهرمند شو و امیدت را از دست مده. ظاهر گرا مباش و به آن تکیه مکن. به دعا بپرداز و توکل به جانب خداوند دار که با توکل […]

اگر آن ترک شیرازی به دست آرد دل ما را (۳)

قول هایی را که داده ای عملی کن و کارهای ناتمامت را به اتمام رسان. حدت را بدان و پای خود را از گلیمت درازتر نکن که باعث رسوایی ات می شود. در حق کسی بدی مکن که تو را سخت دامن می گیرد. نصیحت این پیر دانا را       فال حافظ با […]

صلاح کار کجا و من خراب کجا (۲)

به نظر می رسد رشته کارها از دستتان خارج شده است. برای رسیدن به هدف خواب را کنار بگذار و تقوا داشته باش. عجول مباش و صبر پیشه کن. روزگار وصل بسیار نزدیک است. در تشخیص دوست از دشمن خطا مکن . به فردای روشن بیندیش نه به روزگار گذشته ات. فال حافظ با استفاده […]