مطالب توسط admin

ما را ز خيال تو چه پرواي شراب است

برای رویارویی با اینده باید اگاه باشی,همیشه در حال زندگی کن,هرگز خودت را بادیگران مقایسه نکن,به دنیا و تمام متعلقات ان اعتمادی نکن زیرا همه ی انان فانی هستند. [widgets_on_pages id=”1″] یه فال حافظ دیگه بگیر یه مدل فال دیگه میخوام

به جان خواجه و حق قديم و عهد درست

با امید به اینده گذشته را فراموش کن ,کار پرسودی در راه پیش داری ,سعی کن همیشه صادق باشی واز طمع دوری کن,از یارت دلگیر نباش و دروغ وبدی های دیگران را فراموش کن تا روی خوش عشق را ببینی وهر/ز کار امروز را به فردا موکول نکن. [widgets_on_pages id=”1″] یه فال حافظ دیگه بگیر […]

در دير مغان آمد يارم قدحي در دست

اگاه باش وبا توکل بر خدا شیطان و نا امیدی را از خودت دور کن ودوباره شروع کن از جانب دیگران لطفی شامل حالت میشود ونتیجه ی بسیار خوبی برای تو داردو دلت را دوباره پاک و زلال میکند. [widgets_on_pages id=”1″] یه فال حافظ دیگه بگیر یه مدل فال دیگه میخوام

زلف آشفته و خوي کرده و خندان لب و مست

چرا اقدام به انجام کاری میکنی که به سودت نیست و چیزی که ارزشی برایت ندارد به بهای گران میخواهی بخری گره کارت تنها بدست خودت باز می گردد. پس منتظر غیب منشین. متکی به بازوی خودت باش تا به سرمنزل مقصود برسی.. [widgets_on_pages id=”1″] یه فال حافظ دیگه بگیر یه مدل فال دیگه میخوام

شکفته شد گل حمرا و گشت بلبل مست

به آسانی به مقام و منزلت نخواهی رسید.. همه چیز تو باید کامل باشد. باطن نیک, کار حلال هوش و تقوا . تنها در این صورت است که به هدفت خواهی رسید . به هر مقامی که رسیدی سر تعظیم در برابر خداوند فرود بیاور وگرنه باز هم همه چیزت را از دست خواهی داد. […]

مطلب طاعت و پيمان و صلاح از من مست

صلاح تو بر این اس که فعلا به عدت وفا کنی. درست است که پشیمانی اما خودت را به دست سرنوشت سپرده ای. رحمت خداوند تو را شامل می گردد و اقبالی بلند و ثروتی فراوان به تو می بخشد. مراقب باش با وزش باد غفلت همه چیزت را به باد ندهی. [widgets_on_pages id=”1″] یه […]

خيال روي تو در هر طريق همره ماست

با خیال او زندگی میکنی. ادعای عاشقی مینمایی اما بدان برای رسیدن به وصال یار باید صبر داشته باشی.با گوشه نشینی کار به جایی نخواهد رسید. پرتلاش باش هرچند که سالها بطول انجامد. اما سرتنجام به نیت خود خواهی رسید. [widgets_on_pages id=”1″] یه فال حافظ دیگه بگیر یه مدل فال دیگه میخوام

چو بشنوي سخن اهل دل مگو که خطاست

از غرور بپرهیز و با اهل فن و نظر طلب یاری نما و مشورت کن. احساس خستنگی درونت غوغایی به پا کرده است. به ائمه متصل گرد تا به حقیقت برسی. تو را با دنیای فانی نقطه وصلی نیست پس به دنیای باقی رسیدگی کن و سینه ات را با یاد خداوند پرکن تا به […]

فال در زندگی روزمره انسان

فال در زندگی روزمره انسان به طو کلی روانشانس ها معتقدند که در هر جامعه ای که آمار فال و فال گیری بالا باشد نشان دهنده وجود مشکلات ریشه ای در ان جامعه می باشد . در بین مردم ما نیز تا حدودی فال و فالگیری وجود دارد . البته بسیاری از فال ها نقش […]