طالع بینی هندسی یکی از انواع طالع بینی می باشد که با توجه به شکل مورد علاقه شما، طالع شما را نمایش می دهد.

پس با نگاه به اشکال زیر، از هر کدام بیشتر خوشتان میآید روی آن کلیک نمایید تا طالع خود را ببینید.

طالع بینی هندسی دایرهطالع بینی هندسی مثلثطالع بینی هندسی مربعطالع بینی هندسی مستطیلطالع بینی هندسی منحنی