اگر شما منحنی را انتخاب نمودید بدانید فردی خلاق هستید و دوست دارید کارهای جدید ارائه دهید. نظم برای شما کسل کننده است. همیشه ایده های خوب در سر دارید و برای هرچیزی فکری نو ارئه می دهید. اگر کاری به شما سپرده شود دوست دارید با روشی جدید آن را تکمیل کنید. البته مطمئن نباشید که با روشهای جدید همیشه به نتیجه خواهید رسید.

 

برای مشاهده طالع بینی سایر اشکال روی لینک زیر کلیک نمایید

طالع بینی هندسی