اگر شکل مورد علاقه شما مستطیل است بدانید شما فردی اصول گرا هستید. نظم را دوست دارید و بطور دقیق کارها را انجام می دهید. برای انتخاب راهها بسیار دقیق هستید و تمام قوانین را رعایت می کنید. اگر شخصی کاری را به شما بسپارد کار را با سازماندهی پیش خواهید برد تا مطوئن باشید همه چیز بصورت اصولی انجام می پذیرد.

برای مشاهده طالع بینی سایر اشکال روی لینک زیر کلیک نمایید

طالع بینی هندسی