اگر شکل مربع را انتخاب نمودید بدانید که شما در یک محیط پایدار بیشتر احساس آرامش دارید. این گونه افراد مسیر زندگی یکسانی دارند.شما فردی محافظه کار هستید و دوست دارید همه چیز با نظم و انضباط پیش برود.
شما فردی وظیفه شناس هستید و اگر کاری به شما اختصاص داده شود تمام وقت خود را صرف آن کار می کنید حتی اگر کاری طاقت فرسا باشد.

 

برای مشاهده طالع بینی سایر اشکال روی لینک زیر کلیک نمایید

طالع بینی هندسی