اگر شکل مورد علاقتان مثلث است بدانید شما بسیار هدف گرا هستید. قبل از هرکاری برنامه ریزی نموده و از آن لذت می برید. طرح ها و موضوعات بلند مدت را دوست دارید. البته ممکن است جزئیات را فراموش کنند. اگر کاری به شما متحول گردد ابتدا برای آن برنامه ریزی نموده و سپس با هدفی بلند مدت به انجام آن خواهید پرداخت.

برای مشاهده طالع بینی سایر اشکال روی لینک زیر کلیک نمایید

طالع بینی هندسی