اگر شکل مورد علاقه شما دایره است شما فردی اجتماعی و خوش صحبت هستید و هیچ گونه لحن تند و خشنی ندارد. شما می توانید کلیه امور را با صحبت کردن تحت کنترل درآورید. اگر کسی وظیفه ای به عهده شما می گذارد باید خیالش بابت آن راحت باشد.

برای مشاهده طالع بینی سایر اشکال روی لینک زیر کلیک نمایید

طالع بینی هندسی