طالع بینی هندی یکی از محبوب ترین انواع طالع بینی می باشد. در این نوع طالع بینی ابتدا باید جنسیت خود را مشخص نموده سپس بر روی ماه تولد خود کلیک نمایید.

ابتدا بر روی جنسیت خود کلیک نمایید و کمی منتظر بمانید. سپس بر روی ماه تولد خود کلیک کنید تا فال مربوط به خود را ببینید

زنمرد