این قسمت از وب سایت بیست فال به بررسی شخصیت شما یا همان تست شخصیت شناسی اختصاص دارد.این نوع تست یکی از بهترین انواع تست شخصیت شناصی میباشد که با بررسی های فراوان و عمیق،تصمیم به قرار دادن آن در وب سایت گرفتیم.معمولا چنین تست هایی توسط روان شناسان تنظیم شده و تمام نتایج آن ریشه های علمی دارند.سوال هایی که در این گونه تست ها مطرح میشود کاملا برنامه ریزی شده و دارای مفاهیم خاصی هستند.

در این تست ابتدا از شما پرسش هایی میشود که باید دقیق و حقیقی به آن ها پاسخ دهید.پرسش هایی از قبیل رنگ مورد علاقه،غذای مورد علاقه و… که همه ی آن ها برای بررسی شخصیت شما نیاز است.پس از بررسی همه ی این موارد شخصیت شما برای شما نمایش داده میشود.گفتنی است که نتایج این تست میتواند درصدی خطا داشته باشد که آن هم در چنین تست هایی کاملا طبیعی است.شاید سوال اینجا باشد که چگونه ممکن است مثلا شخصی از روی رنگ مورد علاقه اش شخصیتش مشخص شود؟باید گفت که علاقه ی هر فرد به رنگی خاص نمیتواند بی دلیل باشد.اشخاص با تمایلات و درونیات خاصی که دارند به یک رنگ علاقه مند میشوند و این علاقه از تمایلات درونی آن ها نشعت میگیرد.تست شخصیت شناسی انواع مختلفی دارد که متوان به ساز شیپور،دف،ارگ،سه تار،پیانو،سنتو و … اشاره کرد.