در این بخش برای شما تست هوشی را آماده کردیم تا بوسیله این تست هوش خودتون را بسنجید.

طریقه انجام تست: در صفحه ای که در قسمت زیر باز می شود به ترتیب از شما ۳۹ سوال پرسیده می شود. سوال ها تماما به صورت شکل می باشند و پاسخ ها بصورت چند گزینه ای می باشد. برای هر سوال نیز ۱ دقیقه فرصت برای فکر کردن دارید. پس از انتخاب تمام تست ها در منوی سمت راست قسمت پایین بازی روی گزینه “submit” کلیک کنید تا نتیجه آزمون شما نمایش داده شود. در پایان به شما عددی نمایش داده می شود که ضریب هوشی شماست. در قسمت پایین نوشته نیز نمداری بصورت خطی وجود دارد که از چپ به راست کمترین به بیشتری ضریب ها را دسته بندی نموده است.

برای مقایسه خود با دیگران لطفا عدد امتیاز خود را در قسمت نظر در فرم زیر وارد نمایید.

[swiffy n=”1″ w=”450″ h=”500″ v=”5.0″]