مطالب توسط admin

المنه لله که در ميکده باز است

از اینکه خدا هر چه خواستی به تو داده و زندگی راحتی داری مغرور نباش.همیشه به یاد خداوند باش.روند خوب زندگی ادامه خواهد داشت اگر به پستی و بلندی زندگی اعتقاد داشته باشی یه فال حافظ دیگه بگیر یه مدل فال دیگه میخوام

باغ مرا چه حاجت سرو و صنوبر است

ممکن است کسی بخواهد شما را وسوسه کند و گول بزند.به درآمد کم قانع باشید و به فکر زندگی شرافتمندانه باشید.خدا را در زندگی فراموش نکنید تا او زندکی شما را کامل کند.با قناعت کردن زندگی خود را شیرین کنید یه فال حافظ دیگه بگیر یه مدل فال دیگه میخوام

بي مهر رخت روز مرا نور نماندست

زندگی کردن بدون او برایت خیلی سخت شده است.تحمل دوریش برایت سخت است اما باید بدانی که با گریه چیزی درست نمیشود و فعلا کاری از دستت برنمی آید.ممکن است روزی به یار برسی.زندگی را با فکر رسیدن با او ادامه بده یه فال حافظ دیگه بگیر یه مدل فال دیگه میخوام

بيا که قصر امل سخت سست بنيادست

به چیز هایی فکر کن که رسیدن به آن ممکن باشد.به آینده فکر کن.اما زندگی را بر مبنای ریا مگذار این که زندگی تمام شدنی و رفتنی است.به زودی چیزی به دست خواهی آورد که تو را نجات میدهد.اما در این میان مواظب نیرنگ ها و دام ها باش. یه فال حافظ دیگه بگیر یه […]

تا سر زلف تو در دست نسيم افتادست

نتیجه کار های خوبی که کرده ای را خواهی دید.برای دیدن یار سختی خواهی کشید.بیماری و مشکلتان رفع خواهد شد.به زودی به سفری خواهی رفت که در آن با دل و قلبتان با خداوند پیوند خواهد خورد. یه فال حافظ دیگه بگیر یه مدل فال دیگه میخوام

رواق منظر چشم من آشيانه توست

در کارهایت عجله کن.کسب کار تو پیشرفت خواهد کرد و نباید زمان را از دست بدهی.شک و تردید از بین خواهد رفت و بهترین راه به تو نشان داده خواهد شد.از روزگار گله مند نباش که همه چیز برای تو تغییر خواهد کرد. یه فال حافظ دیگه بگیر یه مدل فال دیگه میخوام

خدا چو صورت ابروي دلگشاي تو بست

به دلیل دعاهی سحریت به آنچه میخواهی میرسی.در کارهایی که داشتی بقیه نیز نقش داشته اند و به تو کمک کرده اند که به مقصد برسی.پس به عهد خود وفادار بمان.هر آنچه میخواهی خدا به تو میدهد.پس رضایت دیگران را نیز در نظر بگیر یه فال حافظ دیگه بگیر یه مدل فال دیگه میخوام

آن شب قدري که گويند اهل خلوت امشب است

انسان خوش اقبالی هستی,در راه خودت به مقام عال ای میرسی هرچند شاید مانند قارون نباشی وانکاه هرگز خدا را فراموش نکن, در عشق ورزیدن و رسیدن به کمال سعی میکنی واین بسیار خوب است. یه فال حافظ دیگه بگیر یه مدل فال دیگه میخوام

زلفت هزار دل به يکي تار مو ببست

هرگز نا امید نباش برای رسیدن به ارزوهایت هزاران راه وجود دارد,عاشق باش و از هوس دور باش,اگر برای رسیدن به معشوق عاشق نباشی با تظاهر جز دردسر چیزی عایدت نخواهد شد. یه فال حافظ دیگه بگیر یه مدل فال دیگه میخوام